عضویت
FaceNam.ir به شما کمک میکند با دوستان زندگی خود همیشه در ارتباط باشید.
mehdi

از
بدون لمس نگاه تو از جهان سیرماسیر واژه ی عشقم که بی تو می میرمشبیه کودکی از مادرش جدا شده امتمام عمر برایت بهانه می گیرمگلایه نیست... زمانه جدایمان کردهولی به یاد تو هستم به عشق زنجیرمدرون سینه نگاه ت...
شایان

از
توی ده شلمرود،حسنی تک و تنها بود.حسنی نگو، بلا بگو،تنبل تنبلا بگو،موی بلند، روی سیاه،ناخن دراز، واه واه واه.نه فلفلی، نه قلقلی، نه مرغ زرد کاکلی،هیچکس باهاش رفیق نبود.تنها روی سه پایه، نشسته بود تو سا...
mehdi

از
بوسه ای تقدیم لب کردی و من شیدا شدم من سکوتی بی هدف بودم ولی غوغا شدم دست تقدیر غزل با دل هم آوایی نمود تا که از شیرینی لب بوسه ات معنا شدم من پر از شعرم که شورت در درون انداختی با نگاه مست تو همسو و...
mehdi

از
شده هرگز دلت مال ِ کسی باشد که دیگر نیست؟نگاهت سخت دنبال ِ کسی باشد که دیگر نیست؟برایت اتفاق افتاده در یک کافه ی ِ ابریته ِ فنجان ِ تو فال ِ کسی باشد که دیگر نیست؟خوش و بش کرده ای با سایه ی ِ دیوار وق...