عضویت
FaceNam.ir به شما کمک میکند با دوستان زندگی خود همیشه در ارتباط باشید.

محمد

متولد 2 تیر, 1360
کد امنیتی
بارگزاری دوباره تصویر
کد امنیتی بالا را وارد کنید

به روز رسانی وضعیت: #55930

محمد
صبح يعنى
سٙرِ بوسيدنِ لعل و لبِ تو

بينِ خورشيد و گل و آيِنه
دعوا بشود!

صبح يعنى
تو بخندى و از آن لبخندت

پسته از حســرتِ لبخندِ تو
رُسوا بشود