عضویت
FaceNam.ir به شما کمک میکند با دوستان زندگی خود همیشه در ارتباط باشید.
photo_2015-11-21_11-25-43
شایان

از
آدم‌ها با دلایلِ خاصِ خودشان به زندگی‌ ما وارد میشوندو با دلایلِ خاصِ خودشان از زندگی‌ِ ما می‌‌روندنه از آمدن‌ها زیاد خوشحال باش ،نه از رفتن‌ها زیاد غمگینتا هستند دوستشان داشته باشبه هر دلیلی‌ که آمده...