رشد 94 درصدی قیمت مسکن در اسفند 99

رشد 94 درصدی قیمت مسکن در اسفند 99

رشد قیمت مسکن

تسنیم: مطابق جدیدترین گزارش بانک مرکزی از بازار مسکن، متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی طی اسفندماه سال گذشته در مقایسه با اسفند 98 بالغ بر 93.7 درصد افزایش یافته است.

در اسفندماه 98 متوسط قیمت مسکن در تهران 15 میلیون و 628 هزار تومان بود که در آخرین ماه سال گذشته به 30 میلیون و 274 هزار تومان افزایش یافت، یعنی رشد 93.7 درصدی نسبت به اسفند 98.

تعداد معاملات مسکن نیز از 10 هزار و 214 فقره در اسفندماه 98 با رشد منفی 48.4 درصدی به 5 هزار و 273 فقره کاهش یافته است. تعداد معاملات انجام شده اسفند 99 در مقایسه با ماه قبل از آن (بهمن 99) بالغ بر 34.62 درصد افزایش یافته است.

همچنین در بین مناطق 22 گانه تهران متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در منطقه یک به 68 میلیون و 720 هزار تومان رسیده که در مقایسه با ماه مشابه سال قبل از آن 104.7 درصد افزایش را نشان می دهد. کمترین متوسط قیمت مسکن نیز با رشد 58.6 درصدی نسبت به اسفندماه سال 98 به قیمت 12 میلیون و 130 هزار تومان مربوط به منطقه 18 بوده است.

به گزارش تسنیم، توزیع فراوانی تعداد واحد های مسکونی معاملات شده بر حسب قیمت یک مترمربع بنا در اسفند سال گذشته حاکی از آن که واحد های مسکونی در دامنه قیمت 15 تا 20 میلیون تومان با 16 درصد بیشتر سهم از تعداد معاملات شهر تهران را به خود اختصاص داده اند و دامنه های قیمتی 20 تا 25 و 10 تا 15 میلیون تومان به ترتیب با سهم های 15.7 و 12.6 درصد در رتبه های بعدی قرار دارند. در این ماه توزیع حجم معاملات به گونه ای بوده که 61.4 درصد واحد های مسکونی با قیمتی کمتر از متوسط قیمت مسکن (30 میلیون و 704 هزار تومان) معامله شده است.

بیشترین سهم معاملات انجام شده به واحد های مسکونی با زیربنای 50 تا 60 مترمریع با سهم 14.8 درصد اختصاص داشته است. واحد های با زیربنای 60 تا 70 و 70 تا 80 مترمربع به ترتیب با سهم های 13.3 و 11.3 درصدی در رتبه های بعدی قرار دارند. در مجموع طی اسفندماه سال گذشته واحد های مسکونی با سطح زیربنای کمتر از 80 مترمربع 52.6 درصد از معاملات انجام شده را به خود اختصاص داده اند.

بررسی شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران و کل مناطق شهری طی اسفندماه سال 99 نشان دهنده رشد به ترتیب 31.4 و 35.2 درصدی نسبت به اسفندماه 98 است.

انتهای پیام/م

مجله خبری دکتر سلامی

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید

2 × 4 =