حکم استفراغ و آروغ عمدی در حال روزه

حکم استفراغ و آروغ عمدی در حال روزه

حکم استفراغ عمدی فرد روزه دار در حال روزه از دید مراجع تقلید

اگر روزه داربه دلیل حالت تهوع ، استفراغ عمدی کند ، روزه ‏اش چه حکمی دارد ؟و اگر شخص از روی عمد در ماه رمضان استفراغ کند مانند فرو بردن انگشت در دهان ، آیا باید کفاره پرداخت کند یا گرفتن قضای آن کافیست ؟

حکم شرعی استفراغ عمدی در زمان روزه داری از نظر مراجع تقلید را می توان در این بخش از مجله اینترنتی فیس نم بخوانید.

مقام معظم رهبری

هرگاه روزه دار عمداً قی کند اگر چه به واسطه ی بیماری و مانند آن ناچار به این کار باشد، روزه اش باطل می شود ولی اگر سهواً یا بی اختیار قی کند اشکال ندارد.

اگر در هنگام آروغ زدن چیزی در دهانش بیاید باید آن را بیرون بریزد و اگر بی اختیار فرو رود روزه اش صحیح است.

اگر روزه دار به جهت حالت تهوّع، قی کند؛ روزه ‏اش چه حکمی دارد؟

اگر بی اختیار باشد، اشکال ندارد؛ ولی اگر از روی عمد باشد، روزه را باطل می ‏کند.

 حکم آروغ و استفراغ عمدی در حال روزه

آیا قی کردن عمدی موجب کفّاره است؟

آیت الله صافی گلپایگانی

هر گاه روزه‎دار عمداً قی کند اگر چه به واسطه مرض و مانند آن ناچار باشد، روزه‎اش باطل می‎شود، ولی اگر سهواً یا بی‎اختیار قی کند، اشکال ندارد.

اگر در شب چیزی بخورد که می‎داند به واسطه خوردن آن، در روز بی‎اختیار قی می‎کند، احتیاط واجب آن است که روزه آن روز را قضا نماید.

اگر روزه‎دار بتواند از قی کردن خودداری کند، چنان چه برای او ضرر و مشقت نداشته باشد، باید خودداری نماید.

اگر مگس در گلوی روزه‎دار برود، چنان چه ممکن باشد، باید آن را بیرون آورد و روزه‎اش باطل نمی‎شود، ولی اگر بداند که به واسطه بیرون آوردن آن، قی می‎کند واجب نیست بیرون آوردن و روزه‎اش صحیح است.

اگر سهواً چیزی را فرو ببرد و پیش از رسیدن به شکم یادش بیاید که روزه است، چنان چه ممکن باشد باید آن را بیرون آورد، و روزه‎اش صحیح است.

اگر یقین داشته باشد که به واسطه آروغ زدن ، چیزی از گلو بیرون می‎آید، نباید عمداً آروغ بزند بلکه اگر احتمال بدهد بنابر احتیاط واجب آروغ نزند.

اگر آروغ بزند و چیزی در گلو یا دهانش بیاید، باید آن را بیرون بریزد، ولی اگر بی‎اختیار فرو رود، روزه‎اش صحیح است.

حتما بخوانید : 6 ویتامین که به کنترل اشتها و مبارزه با چاقی کمک میکند
 حکم آروغ و استفراغ عمدی در حال روزه

آیت الله سیستانی

هرگاه روزه‏ دار عمداً قی (استفراغ) کند هرچند به دلیل مرض یا برای نجات از مسمومیت و مانند آن ناچار به این کار باشد، روزه‏اش باطل می شود ولی اگر سهواً یا بی اختیار قی کند، اشکال ندارد.

اگر فرد در شب چیزی بخورد که می داند به علت خوردن آن، در روز، بی اختیار قی می کند، روزه‏اش صحیح است.

اگر روزه‏ دار بتواند از قی کردن خودداری کند، چنانچه خود به خود انجام شده است به گونه ای که عرفاً نگویند فرد، خودش را وادار به قی کردن نموده لازم نیست از آن جلوگیری کند و روزه‏اش صحیح می باشد.

آیت الله شبیری زنجانی

آیا قی کردن عمدی موجب کفاره است؟

پرداخت کفاره در این مورد بنابراحتیاط استحبابی است.

آیت الله مکارم شیرازی

قی کردن از روی عمد روزه را باطل می کند، هرچند برای نجات از مسمومیت و درمان بیماری و مانند آن باشد، ولی قی کردن بدون اختیار یا از روی سهو روزه را باطل نمی کند.

اگر فردی به طور عمد در ماه رمضان قی کند(مانند فرو بردن انگشت در دهان) و موجب باطل شدن روزه شود آیا فرد باید کفاره آن روز را بپردازد یا نه فقط قضا کافیست؟

اگر عمداً باشد علاوه بر قضا کفاره هم دارد.

 حکم آروغ و استفراغ عمدی در حال روزه

آیت الله نوری همدانی

هر گاه روزه دار عمداً استفراغ کند ، اگر چه به واسطه مرض و مانند آن ناچار باشد ، روزه او باطل می شود اما اگر سهواً یا بی اختیار قی کند اشکال ندارد.

اگر در شب چیزی بخورد که می داند به واسطه خوردن آن ، در روز بی اختیار قی می کند ، احتیاط واجب آن است که روزه آن روز را قضا نماید.

اگر روزه دار بتواند از قی کردن خود داری کند ، چنانچه برای او ضرر و مشقت نداشته باشد ، باید خودداری نماید.

اگر مگس در گلوی روزه دار برود ، چنانچه بقدری پائین رود که به فرو بردن آن خوردن نمی گویند لازم نیست آن را بیرون آورد و روزه او صحیح است و اگر به این مقدار پائین نرود و بداند که به واسطه آوردن آن استفراغ میکند ، بیرون آوردن آن واجب نیست و روزه اش صحیح است.

اگر یقین داشته باشد که به واسطه آروغ زدن چیزی از گلو بیرون می آید ، نباید عمداً آروغ بزند اما اگر یقین نداشته باشد اشکال ندارد.

اگر آروغ بزند و بدون اختیار چیزی در گلو یا دهانش بیاید ، باید آن را بیرون بریزد و اگر بی اختیار فرو رود ، روزه اش صحیح است.

آیت الله وحید خراسانی

هرگاه روزه دار عمداً قی کند، اگر چه به واسطه بیماری و مانند آن ناچار باشد ، موجب باطل شدن روزه می شود اما اگر سهواً یا بی اختیار قی کند اشکال ندارد.

فیس نم 

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید

چهار × 2 =