جریمه 61000 تومانی برای مخدوش کردن پلاک

جریمه 61000 تومانی برای مخدوش کردن پلاک

جریمه 61000 تومانی برای مخدوش کردن پلاک

با مختخلفان مخدوش یا پوشش پلاک به شدت بر خورد خواهیم کرداین گفته سرهنگ همه خانی معاون آموزش و فرعنگ ترافیک پلیس راهور تهران

سرهنگ همه خانی به تخلف معدود رانندگانی که با توجه به محدودیت های کرونایی اقدام به پوشش و مخدوشی پلاک می کنند تاکید کرد :رانندگانی که با پوشاندن یا گذاشتن کاور و … بر روی پلاک به منظور ورود به محدوده طرح ترافیک یا محدوده آلودگی هوا و … اقدام می کنند برابر مقررات علاوه بر اعمال قانون به مبلغ 61200 تومان جریمه خواهند شد.

وی با اشاره به اینکه عوامل پلیس راهور در سطح معابر پایتخت به صورت فیزیکی حضوردارند بیان کرد :در این راستا دوربین های نظارتی و ثبت تخلف شهری نیز به صورت مکانیزه رانندگان متخلف را اعمال قانون می کنند.

سرهنگ همه خانی گفت:به استناد ماده 720 قانون مجازات اسلامی( تعزیرات) هرگونه تغییر در ارقام پلاک و مخدوشی آن جرم بوده و پلیس در صورت مشاهده ضمن جلوگیری از تردد این خودروها جهت رسیدگی و برخورد قانونی به مرجع قضایی معرفی می شوند.

وی گفت:پلاک وسیله نقلیه باید همانند روز اول تحویل پلاک بدون هیچگونه مخدوشی و دستکاری در جلو و عقب خودرو نصب شده باشد.

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید

19 − 18 =