ثبت نام الکترونیکی دانش آموزان در کلیه پایه ها

ثبت نام دانش آموزان

ثبت نام الکترونیکی دانش آموزان در کلیه پایه ها


آقای محسن حاجی میرزایی افزود:سامانه یکدست آموزش و پرورش پباده سازی و فعال گردیده است و در این سامانه کلیه خدمات آموزشی به دانش آموزان و اولیا مثلا ثبت نام به صورت الکترونیکی ایفا می‌گردد.


وی اضافه کرد:این سامانه در چند حوزه‌ فراگیری و رشدتست شده و جواب داده میباشد و در طول ثبت نام نیز این سامانه را دوباره آزمایش خوا هیم کرد.


وزیر آموزش و پرورش اذعان کرد:در هفته آینده قابلیت های این سامانه دوباره بازنگری و بررسی گردد.


آقای حاجی میرزایی تاکید کرد:ستاد ثبت نام دانش آموزان در آموزش و پرورشتش کیل‌شده می باشد و به زودی فعالیت خویش را استارت خواهد کرد.


وی خاطر نشان کرد:پیش ثبت نام دانش آموزان اول ابتدایی در اکنون ایفاهس تا ما ثبت نام دانش آموزان در سایرمبنا ها بعد از اتمام امتحانات و صدور کارنامه اجراشود.


آقای حاجی میرزایی تصریح کرد:دانش آموزان پایه اول پیش ازثبت نام بایستی در پایگاه های سلام تآموزش و پرورش، سنجش آمادگی تحصیلی شوند.


وی اظهار‌کرد:بدینپایگاه ها اعلام شده است که نوبت دهی به دانش آموزان برای حضور در پایگاه ها می بایست به صورتی باشد که تراکم حضور دانش آموزان و اولیا را در پایگاه های سنجش نداشته باشیم و با افزایش تعداد مقر ها، غربالگری دانش آموزان، انفرادی صورت بپذیرد.


وزیر آموزش و پرورش همچنین درباره امتحانات دانش آموزان ادامه داد:امتحانات دو پایه نهم و دوازدهم امسال، حضوری و امتحانات بقیه پایه ها، مجازی برگزار خواهد شد.
آقای حاجی میرزایی اظهار‌کرد:زمان پیشنهادی امتحانات حضوری را به ستاد ملی کووید 19 اعلام کرده ایم و منتظر هستیم در صورت تایید این ستاد، امتحانات دانش آموزان از 27 اردیبهشت شروع خواهد شد.

اخبار داغ – فیس نم

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید

هجده − 5 =