خبر مهم برای عده ای که قصد فروش مسکن دارا هستند

فروش مسکن

خبر مهم برای عده ای که قصد فروش مسکن دارا هستند


نتیجهتحقیقاتمیدانی از وضعیتمدت انتظار برای فروش ملک حکایت از آن داراست که دوران انتظار طی زمان فعلی، در بیشتر مواقع نسبت به ادوار مشابه در سال های قبل کمی طولانی ترگردیده است.

بررسی ها از وضعیت مدت انتظار فروشندگانی که اخیرا (طی حدود یک ماه گذشته) ملک خویش را برای فروش در بازار عرضه کردند، حاکی از آن میباشد، در سال قبلبه طورمیانگین یک ملک در بخشها میانی پایتخت و بخش ها مصرفی حداکثر در زمان یک ماه غالبا به فروش می رسید، اما در سال جاری حتی مدت انتظار مالکان به دو ماه هم رسیده میباشد.

اخبار داغفیس نم

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید

بیست − سیزده =