مشترکان پرمصرف تصاعدی محاسبه می شود

مشترکان پرمصرف تصاعدی محاسبه می شود

مشترکان پرمصرف تصاعدی محاسبه می شود

کیومرث زمانی افزود:اگر میزان مصرف برق مشترکان تا یک هزار کیلو وات ساعت باشد برق آن ها 20 تومان ، یک هزار تا دوهزار کیلووات ساعت باشد 22 تومان و دو هزار تا سه هزار کیلووات ساعت باشد، 24 تومان که در مجموع برق یارانه ای است محاسبه خواهد شد.
وی ادامه داد:ولی افرادی که مصرف برق آن ها بیش از سه هزار کیلووات ساعت باشد، به صورت تصاعدی برق آن ها محاسبه خواهد شد و این افزایش مصرف موجب فشار آمدن به شبکه برق خواهد شد.

اخبار داغ - فیس نم

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید

چهار × سه =