واکسیناسیون عمومی کرونا در ایران شدت می گیرد

واکسیناسیون عمومی کرونا در ایران شدت می گیرد

واکسیناسیون عمومی کرونا در ایران شدت می گیرد

سیدرضا مظهری مدیریت اجرایی طرح واکسن کرونای ایرانیِ کوو ایران برکت به صدورمجوزاستفاده اضطراری واکسن جمهوری اسلامی ایران برکت از هفته قبلاشاره نمود و اظهار داشت:سازمان غذا و دارو بعد از نصب برچسب اصالت، واکسن را تحویل معاونت بهداشتی وزارت بهداشت خواهد بخشید تا این واکسن به هموطنان تزریق گردد.

او به تحویل اولین محموله واکسن به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بعد ازصدورمجوز اضطراری در 26 خرداداشاره نمود و اذعان کرد:نمایندگان وزارت بهداشت در تیم ستاد اجرایی فرمان امام مستقر شدند تا واکسن ها به طورمستمر تحویل وزارت بهداشت خواهد شد.

مظهری در جواب به‌این پرسش که تزریق واکسن برکت در قالب واکسیناسیون عمومی از چه هنگامی آغاز میشود، اظهار داشت:مبنی بربرنامه ریزی های انجام شده از سوی وزارت بهداشت، تزریق واکسن برکت در اولین روزهای بعد از تحویل آغاز خواهد شد.

اوافزود:به نظرمیرسد وزارت بهداشت هم در اسرع وقت اقدام به تزریق این واکسن به هموطنان خواهد کرد. همان واکسن بعداز نصب برچسب اصالت در کوتاه ترین زمان ممکن به هموطنان داوطلب تزریق میشود.

تولید 7 میلیون دوز در هفته

مدیر اجرایی طرح واکسن کووایران برکت ادامه داد:تولید هفتگی واکسن کوو ایران برکت در مرداد امسال به حدود 4 میلیون دوز در هفته و همچنین در شهریورماه به هفته ای حدود 7 میلیون دوز می رسد.

مظهری گفت:در حال حاضر با خط تولید فعلی 3 میلیون واکسن تعهد شده در خردادماه محقق شده است و در تیرماه هم با راه اندازی خط تولید جدید، تولید ماهانه واکسن به 11 میلیون دوز یا به عبارتی هفته ای حدود 3 میلیون دوز خواهد رسید.

وی افزود:محققان ما با تمام توان در تلاش هستند تا از دغدغه ها و نگرانی های مردم در این زمینه بکاهند و آرامش را برای آنان به ارمغان آورند.

تا زمانی که نیاز داخلی هست، واکسن را صادر نخواهیم کرد

مظهری درباره صادرات این محصول گفت:تا موقعی که نیاز داخلی به واکسن کرونا وجود دارد، به دنبال برنامه صادرات واکسن برکت نخواهیم بود. اما زمانی که نیاز کشور برطرف شد، مسلما به دنبال صادرات خواهیم رفت.

وی افزود:تا موقعی که نیاز کشور برطرف نشود و دغدغه و نگرانی مردم از بین نرود، اقدام به صادرات نخواهیم کرد و بر اساس نیاز اقدام به تولید و مصرف واکسن خواهد شد.

اخبار داغ - فیس نم 

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید

سه × یک =