تشخیص بیماری‌های قلبی از طریق چشم

0
تشخیص بیماری‌های قلبی از طریق چشم مقطع‌نگاری همدوسی اپتیکی یا OCT یک روش تصویربرداری غیرتهاجمی است که می‌تواند تصویربرداری‌های مقطعی از ساختمان میکروسکوپی بافت‌های زیستی...